महानियंत्रक संचार लेखा कर्मचारी

क्रम संख्या पद संख्या
1 महानियंत्रक संचार लेखा 1
2 अतिरिक्त महानियंत्रक संचार लेखा 1
3 संयुक्त महानियंत्रक संचार लेखा 5
4 उप-महानियंत्रक संचार लेखा 4
5 सहायक-महानियंत्रक संचार लेखा 4
6 सहायक मुख्य लेखा अधिकारी 5
7 लेखा अधिकारी 11
8 सहायक लेखा अधिकारी 22
9 सीनियर अकाउंट/जूनियर अकाउंट 18
10 एलडीसी 10
11 एमटीएस 20
12 स्टेनो 2