NPS

NPS December 2020: 

S,N.

DDO Registration

PRAN No

Name

1

CGV012496B

110182634671

Aayush  Tiwari

2

CGV012496B

110074455705

Abhimanyu

3

CGV012496B

110073689574

Abhishek Kumar Pandey

4

CGV012496B

110034357244

Akash  Srivastava

5

CGV012496B

110054455706

Anil  Kumar

6

CGV012496B

110042561870

Anuj  Kumar

7

CGV012496B

110067172325

Arvind  Kumar

8

CGV012496B

110192684672

Atul  Kumar

9

CGV012496B

110074357242

Avinash Rai Yadav

10

CGV012496B

110084357247

Dharmender  Joon

11

CGV012496B

110044357235

Guddu  Kumar

12

CGV012496B

110064357248

Manish  Kumar

13

CGV012496B

110024357236

Meenu

14

CGV012496B

110032818891

Mukesh  Kumar

15

CGV012496B

110007386655

Pramod  Kumar

16

CGV012496B

110087172324

Rahul  Johari

17

CGV012496B

110034455707

Ravikant  Kumar

18

CGV012496B

111004357246

Ravinder

19

CGV012496B

110004357240

Rohit  Tomar

20

CGV012496B

110014357245

Rupak Kumar Singh

21

CGV012496B

110071953713

Satyendra  Kumar

22

CGV012496B

110080331058

Saurabh  Srivastava

23

CGV012496B

110030331735

Saurabh  Tiwari

24

CGV012496B

110072011851

Shailesh  Bansal

25

CGV012496B

110022343316

Sharafat  Ali

26

CGV012496B

110172807811

Subodh Kant Shukla

27

CGV012496B

110014355642

Sumit  Kumar

28

CGV012496B

110061045965

Uma Shankar Awasthi

29

CGV012496B

110004357237

Vikash  Kumar

30

CGV012496B

110022393679

SHIVAM KATIYAR

31

CGV012496B

110051927517

Deepak Singh

32

CGV012496B

110024865349

Vimlesh Kumar

33

CGV012496B

110007610748

Kshitij Gupta

34

CGV012496B

110064729543

Ravi Shanker Kumar

35

CGV012496B

111103673298

Vikram Singh

36

CGV012496B

110043066871

Alok  Ranjan

37

CGV012496B

110054559497

Ashutosh  Dhawan

38

CGV012496B

110182530326

Deepak  Agarwal

39

CGV012496B

110151309096

Devanshu  Shukla

40

CGV012496B

110082757692

Krishna  Kumar

41

CGV012496B

110091804216

Manvendra  Pratap

42

CGV012496B

110060434305

Mudit  Mishra

43

CGV012496B

110142097819

Rahul  Sahu

44

CGV012496B

110012757673

Ravi Prakash Saxena

45

CGV012496B

110042757677

Ravindra  Verma

46

CGV012496B

110082757675

Shailendra  Singh

47

CGV012496B

110054861033

Tabish  Jawed

48

CGV012496B

110043833036

Yogesh  Goyal