NPS

NPS May 2023: 

S.N.
DDO Registration
PRAN No
Name
Month
1 CGV012496B 110024357236 Meenu June
2 CGV012496B 110198633170 Somil  Kapahi June
3 CGV012496B 110182634671 Aayush  Tiwari June
4 CGV012496B 110074455705 Abhimanyu June
5 CGV012496B 110073689574 Abhishek Kumar Pandey June
6 CGV012496B 110107905463 Ajay Kumar June
7 CGV012496B 110071912580 Ajmerunnisa Hamid Hasan Khan June
8 CGV012496B 110034357244 Akash  Srivastava June
9 CGV012496B 111102543625 Aman  Arora June
10 CGV012496B 110037232050 Aman  Kumar June
11 CGV012496B 110072051542 Ambrish Kumar June
12 CGV012496B 110054455706 Anil  Kumar June
13 CGV012496B 110148891443 Anju  Kumari June
14 CGV012496B 110042561870 Anuj  Kumar June
15 CGV012496B 110010661375 Archana  Kumari June
16 CGV012496B 110067172325 Arvind  Kumar June
17 CGV012496B 110192684672 Atul  Kumar June
18 CGV012496B 110074357242 Avinash Rai Yadav June
19 CGV012496B 110118899794 Ayush  Raj June
20 CGV012496B 110053577519 Bhupendra  Gautam June
21 CGV012496B 110110938589 Deepali June
22 CGV012496B 110084357247 Dharmender  Joon June
23 CGV012496B 110044357235 Guddu  Kumar June
24 CGV012496B 110108866206 Kishan  Dwivedi June
25 CGV012496B 110195089562 Kishan  Kartikeya June
26 CGV012496B 110108550322 Krishan  Kumar June
27 CGV012496B 110064357248 Manish  Kumar June
28 CGV012496B 110060330820 Nitish  Gaur June
29 CGV012496B 110007386655 Pramod  Kumar June
30 CGV012496B 110198866207 Priyanshu  Singh June
31 CGV012496B 110087172324 Rahul  Johari June
32 CGV012496B 110118151420 Raja Kumar Singh June
33 CGV012496B 110020584479 Ram  Chandra June
34 CGV012496B 110034455707 Ravikant  Kumar June
35 CGV012496B 111004357246 Ravinder June
36 CGV012496B 110004357240 Rohit  Tomar June
37 CGV012496B 110014357245 Rupak Kumar Singh June
38 CGV012496B 110128891444 Sagar  Kumar June
39 CGV012496B 110060584513 Samvedna  Singh June
40 CGV012496B 110071953713 Satyendra  Kumar June
41 CGV012496B 110030331735 Saurabh  Tiwari June
42 CGV012496B 110022343316 Sharafat  Ali June
43 CGV012496B 110172807811 Subodh Kant Shukla June
44 CGV012496B 110014355642 Sumit  Kumar June
45 CGV012496B 110148921444 Susheel  Saroj June
46 CGV012496B 110061045965 Uma Shankar Awasthi June
47 CGV012496B 110034655597 Vikash  Kumar June
48 CGV012496B 110004357237 Vikash  Kumar June
49 CGV012496B 110050532789 Vishnu Shankar  Srivastava June
50 CGV020591E 110141309091 Amit  Kumar June
51 CGV020591E 110054559497 Ashutosh  Dhawan June
52 CGV020591E 110072757703 Beerendra Kumar Maurya June
53 CGV020591E 110182530326 Deepak  Agarwal June
54 CGV020591E 110171309095 Deval  Saxena June
55 CGV020591E 110151309096 Devanshu  Shukla June
56 CGV020591E 110091804216 Manvendra  Pratap June
57 CGV020591E 110026837491 Mohammad  Omair June
58 CGV020591E 110060434305 Mudit  Mishra June
59 CGV020591E 110151309115 Ranjeet Pratap Singh June
60 CGV020591E 110040817078 Shashi Shekhar Pandey June
61 CGV020591E 110054861033 Tabish  Jawed June
62 CGV019782A 110064729543 Ravi Shankar Kumar June
63 CGV019782A 111103673298 Vikram  Singh June
64 CGV019782A 110024865349 Vimlesh  Kumar June
65 CGV020006A 110132808251 Amit  Pandey June
66 CGV020006A 110051927517 Deepak  Singh June
67 CGV020006A 110173364392 Jagdamba Prasad Yadav June
68 CGV020006A 110022393679 Shivam  Katiyar June